Här kommer nästa sändning!

Nästa gäng från HSB Academy att ta tag i temat Bostäder var Muna och Zakaria, som vi ser i studion, samt Artiola och Zamzam. De var intresserade av hur det ser ut idag i Biskopsgården och frågade några olika personer hur de såg på bostadsbristen i stan.

Muna och Zakaria snackar om bostäder!